Quyết định 887/QĐ-UBND 2018 danh mục tài sản mua sắm tập trung Bình Dương Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
887/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
04/04/2018
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 887/QĐ-UBND 2018 danh mục tài sản mua sắm tập trung Bình Dương,887/QD-UBND,QUYET DINH 887 2018,TINH BINH DUONG,TAI CHINH NHA NUOC

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 887/QĐ-UBND 2018 danh mục tài sản mua sắm tập trung Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng, tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/207/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 18/TTr-STC ngày 26/01/2018 và công văn số 582/STC-GCS ngày 16/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung:

- Máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn: kể cả bộ lưu điện và bàn ghế để máy vi tính), máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và các thiết bị tương đương;

- Trang thiết bị thuộc các Đề án, Dự án sử dụng nguồn vốn thường xuyên của ngành giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bàn, ghế học sinh các cấp học;

- Thiết bị đồ chơi ngoài trời các loại;

- Trang thiết bị giảng dạy của trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo và bộ thiết bị dạy học tối thiểu (khi có chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới);

- Trang thiết bị ngành y tế, kể cả trang thiết bị giảng dạy.

2. Đơn vị thực hiện

a) Sở Thông tin và Truyền thông: thực hiện mua sắm tập trung đối với: máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn: kể cả bộ lưu điện và bàn ghế để máy vi tính), máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và các thiết bị tương đương, kể cả các máy móc thiết bị cho văn phòng phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị của ngành giáo dục và y tế; trừ điện thoại thông minh (smart phone), ti vi thông minh (smart tivi) các loại hộp thiết bị thông tin (smart box).

b) Sở Giáo dục và đào tạo: thực hiện mua sắm tập trung đối với:

- Trang thiết bị thuộc các Đề án, Dự án sử dụng nguồn vốn thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thiết bị công nghệ thông tin, điện, điện tử và phần mềm kèm theo (Máy vi tính các loại; bảng tương tác thông minh; máy in; máy scan; máy photocopy; máy chiếu; tivi; máy điều hòa; hệ thống camera; hệ thống âm thanh...);

- Bàn, ghế học sinh các cấp học;

- Thiết bị đồ chơi ngoài trời các loại;

- Trang thiết bị giảng dạy của trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo và bộ thiết bị dạy học tối thiểu (khi có chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới).

c) Sở Y tế: thực hiện mua sắm tập trung đối với: Trang thiết bị ngành y tế, kể cả trang thiết bị giảng dạy; trừ 101 loại dụng cụ y tế thông dụng, rẻ tiền, có nhu cầu nhỏ lẻ, dễ hư hỏng không có tính năng và cấu hình, kỹ thuật phức tạp (danh mục kèm theo).

3. Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện của tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung

1. Kinh phí được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương;

3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Quyết định này;

4. Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

5. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

6. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm trang thiết bị y tế.

Điều 3. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung

1. Đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung, trừ trường hợp mua tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung

1. Tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản.

2. Tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp trong trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản trong trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

4. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản mua sắm tập trung.

5. Công khai việc mua sắm tài sản theo quy định.

6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện mua sắm điện tử theo quy định.

7. Giám sát việc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của các nhà thầu được lựa chọn; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

9. Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 về công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Công văn số 3525/UBND-VX ngày 23/9/2016 và Công văn số 5096/UBND-VX ngày 09/11/2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHỎ LẺ, THÔNG THƯỜNG, RẺ TIỀN, MAU HƯ HỎNG KHÔNG ÁP DỤNG MUA SẮM TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 04 /4/2018 của UBND tỉnh)

Stt

Tên trang thiết bị y tế

Đơn vị tính

1

Adapter máy huyết áp điện tử

Cái

2

Ẩm kế

Cái

3

Áo nệm giường bệnh nhân

Cái

4

Ballon (túi bóp bóng) các cỡ

Cái

5

Bàn chải phẫu thuật

Cái

6

Bàn inox các loại

Cái

7

Bàn lăn gỗ massage chân

Cái

8

Băng ca đẩy inox các loại

Cái

9

Băng ca nhôm các loại

Cái

10

Bảng đo thị lực (có hộp đèn)

Cái

11

Bao vải huyết áp các loại

Cái

12

Bình đựng bơm kim tiêm, vật sắt nhọn các loại

Cái

13

Bình kiềm Inox các loại

Cái

14

Bình lọc ẩm oxy

Bộ

15

Bình oxy + đồng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm + cannula thở oxy các cở + dây dẫn oxy

Bộ

16

Bộ chọc dò màng phổi

Bộ

17

Bo chuông điện tim các loại

Cái

18

Bộ đặt nội khí quản các loại, cỡ

Bộ

19

Bộ đèn hồng ngoại

Bộ

20

Bộ đèn tia cực tím diệt khuẩn

Bộ

21

Bộ đồng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm + cannula thở oxy các cở + dây dẫn oxy

Bộ

22

Bộ dụng cụ chọc dò ngoài màng tim

Bộ

23

Bộ dụng cụ phun khí dung các loại

Cái

24

Bộ dụng cụ tai mũi họng

Cái

25

Bộ giá đỡ giữ bơm định liều

Cái

26

Bộ giác hút

Cái

27

Bộ hút Karman

Cái

28

Bộ huyết áp đồng hồ + Ống nghe các loại

Bộ

29

Bồn hạt đậu các loại

Cái

30

Bóng bóp các loại, cỡ

Cái

31

Bozi các loại

Bộ

32

Cân có thước đo các cỡ

Cái

33

Cán dao mổ các cỡ, loại

Cái

34

Cân đồng hồ các loại

Cái

35

Cán gương các loại

Cái

36

Cân tanita HA 552

Cái

37

Cân tiểu ly điện tử 250mg

Cái

38

Cây bóc tách các loại, cỡ

Cây

39

Cây dũa xương các loại, cỡ

Cây

40

Cây lấy di vật tai - mũi - họng các loại, cỡ

Cái

41

Cây nạo ngà

Cây

42

Cây nạo xương ổ răng

Cây

43

Cây nạy các loại, cỡ

Cây

44

Cây tháo vòng

Cây

45

Cây treo dịch truyền các loại

Cái

46

Cây vén trụ amidal

Cái

47

Chén chum inox các cỡ

Cái

48

Chổi rửa nội soi Trocar các cỡ

Cái

49

Cột lưu lượng Oxy các loại

Cái

50

Đai bao tay giữ bàn tay yếu

Cái

51

Đai kéo cột sống cổ

Cái

52

Đai kéo lưng

Cái

53

Đai vai các số

Cái

54

Đai xương đòn các số

Cái

55

Dao đốt điện

Cái

56

Dây điện châm các loại

Cái

57

Dây garo các loại

Sợi

58

Dây nối máy hút, bóc rửa các loại

Sợi

59

Đè lưỡi Inox

Cây

60

Đèn Clar khám Tai Mũi Họng

Cái

61

Đèn cực tím các loại

Cái

62

Đèn gù các loại

Bộ

63

Đèn trám thẩm mỹ

Cái

64

Điện cực dán/miếng dán điện cực các loại

Miếng

65

Giá treo, giá để dụng cụ các loại

Cái

66

Giường bệnh các loại

Cái

67

Gương soi họng thanh quản

Cái

68

Hộp đèn đọc phim X-Quang

Cái

69

Hộp Inox các loại

Bộ

70

Huyết áp điện tử các loại

Bộ

71

Kềm, kéo, kẹp, nhíp,…các loại

Cái

72

Khay chữ nhật các loại

cái

73

Khay quả đậu Inox các loại

Cái

74

Kính bảo hộ các loại

Cái

75

Kính lúp các loại

Cái

76

Máy đo đường huyết cá nhân các loại

Cái

77

Máy hút ẩm kho

Cái

78

Máy hút đàm nhớt các loại

Cái

79

Máy phun khí dung các loại

Cái

80

Máy xông các loại

Cái

81

Micro pipet các loại

Cái

82

Mũ điện não các loại

Cái

83

Mũi khoan xương các cở

Cái

84

Nẹp xương các loại (cỡ)

Cái

85

Nhiệt kế, ẩm kế các loại

Cái

86

Ống nghe các loại

Cái

87

Ống tiêm sắt các loại

Cái

88

Pin các loại máy bơm tiêm điện, tự động

Cái

89

Rọ mây treo ngón tay các loại

Cái

90

Thước đo các loại, cỡ

Cái

91

Tủ các loại phục vụ Khám Chữa bệnh

Cái

92

Túi chườm các loại

Cái

93

Túi cứu thương, vali các loại

Cái

94

Van âm đạo các loại

Cái

95

Xe đẩy bệnh nhân các loại

Cái

96

Xe đẩy bình oxy

Cái

97

Xe đẩy Inox các loại

Cái

98

Xe tiêm inox các loại

Cái

99

Máy điện châm Các loại

Cái

100

Các dụng cụ phục hồi chức năng đơn giản

Bộ, cái

101

Xe lăn các loại

Chiếc

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-887-QD-UBND-2018-danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-Binh-Duong.1[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT