Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
4540/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
06/11/2017
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia,4540/QD-BNN-KH,QUYET DINH 4540 2017,BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N,MUA BU HOA CHAT SAT TRUNG,HOA CHAT SAT TRUNG ,DU TRU QUOC GIA HOA CHAT SAT TRUNG,DOANH NGHIEP,TAI CHINH NHA NUOC

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH 2017 giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% vào dự trữ quốc gia

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4540/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA BÙ HÓA CHẤT SÁT TRÙNG HAN-IODINE 10% ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2017 TẠI CỬA KHO DTQG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 9848/VPCP-KTTH ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc “Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia”;

Căn cứ Công văn số 7987/BNN-KH ngày 25/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Kế hoạch mua bù thuốc thú y đưa vào DTQG năm 2017”;

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia cho Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Giá mua tối đa hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ giá bán hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% trên thị trường hiện nay (Hóa đơn số 0009571 ngày 15/10/2017 của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y (đã có VAT) là: 152.250 đồng/lít.

Giá mua cụ thể hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia thực hiện theo Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng không được vượt quá giá thị trường tại thời điểm mua và mức giá quy định tại Quyết định này.

Về quy cách, chất lượng sản phẩm

- Theo tiêu chuẩn chất lượng đăng ký số TW-X2-126 do Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp.

- Quy cách đóng gói: 1.000 ml/chai, 12 chai/thùng; Nhãn sản phẩm ghi rõ: HÀNG DTRỮ QUC GIA HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH BNH - KHÔNG ĐƯỢC BÁN; Hàng nguyên đai, nguyên kiện.

- Nơi sản xuất: Nhà máy GMP - WHO của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y.

- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Địa điểm bảo quản

Tại kho đạt chuẩn GSP; Địa chỉ: Công ty TNHH Dược Hanvet - Khu công nghiệp Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Điều 2. Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y chịu trách nhiệm về hồ sơ, chứng từ và số liệu báo cáo xây dựng phương án giá gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng đối với số lượng 60.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% được nêu tại Công văn số 8245/BNN-KH ngày 02/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ T/C);
- Vụ Tài chính;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, KH.
(12)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-4540-QD-BNN-KH-2017-gia-mua-bu-hoa-chat-sat-trung-Han-Iodine-10-vao-du-tru-quoc-gia.1[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT