Quyết định 2897/QĐ-UB- KT bổ sung bảng giá đất trên địa bàn thành phố Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
2897/QĐ-UB-KT
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
17/06/1996
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 2897/QĐ-UB- KT bổ sung bảng giá đất trên địa bàn thành phố,2897/QD-UB-KT,QUYET DINH 2897 1996,THANH PHO HO CHI MINH,BANG GIA DAT,BO SUNG,THANH PHO HO CHI MINH,BAT DONG SAN

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 2897/QĐ-UB- KT bổ sung bảng giá đất trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2897/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất và Thông tư số 94/TT/LB ngày 14/11/1994 của Liên Bộ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP của Chính phủ ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính, Trưởng Ban Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế thành phố tại tờ trình số 146/TTLS ngày 01/4/1996 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng giá đất cho một số đường phố mới hình thành hoặc chưa được quy định trong bảng giá đất số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Bảng giá đất này áp dụng cho các mục đích đã được quy định tại điều 3 Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Giao trách nhiệm cho Sở Địa chính phối hợp với Ban Vật giá và Cục Thuế hướng dẫn thực hiện việc áp dụng bảng giá đất và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và người sử dụng đất trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-2897-QD-UB-KT-bo-sung-bang-gia-dat-tren-dia-ban-thanh-pho.1[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT