Quyết định 2754/QĐ-UB hợp nhất Sở Địa Chính Sở Nhà đất Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
2754/QĐ-UB
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
26/05/1998
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 2754/QĐ-UB hợp nhất Sở Địa Chính Sở Nhà đất,2754/QD-UB,QUYET DINH 2754 1998,THANH PHO HO CHI MINH,SO DIA CHINH NHA DAT,HOP NHAT,THANH PHO HO CHI MINH,BO MAY HANH CHINH

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 2754/QĐ-UB hợp nhất Sở Địa Chính Sở Nhà đất

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2754/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC HỢP NHẤT SỞ ĐỊA CHÍNH VÀ SỞ NHÀ ĐẤT THÀNH SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996 ;
- Xét yêu cầu kiện toàn, sắp xếp lại các Sở quản lý đô thị của thành phố, có sự thỏa thuận của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ;
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền (tờ trình số /TCCQ ngày /5/1998) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay hợp nhất Sở Địa Chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính- Nhà đất thành phố.

Sở Địa Chính - Sở Nhà đất là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về địa chính, nhà đất trong phạm vi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố theo Luật định.

Sở Địa chính- Sở Nhà đất chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và Tổng Cục địa chính.

Sở Địa Chính - Sở Nhà đất có tư cách pháp nhân, dự toán kinh phí, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Để tiếp tục các hoạt động bình thường, từ nay đến lúc ban hàng Qui chế tổ chức và hoạt động của Sở Địa Chính - Sở Nhà đất, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Sở Địa Chính - Sở Nhà đất vẫn thực hiện như cũ.

Điều 3.- Giao cho Ban Giám đốc Sở Địa Chính - Sở Nhà đất cùng với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố trong vòng 30 ngày từ ngày ban hành quyết định này có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ của Sở Địa Chính - Sở Nhà đất thành phố, theo tinh thần thông tư 1012/TT-LB ngày 25/12/1996 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Thông tư số 470/TT-ĐC ngày 08/7/1994 của Tổng Cục địa chính và căn cứ đặc điểm tình hình của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4.- Bãi bỏ quyết định số 188A/QĐ-UB ngày 21/8/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tách Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng thành hai Sở : Sở Nhà đất và Sở Công trình đô thị và quyết định số 2526/QĐ-UB-NC ngày 05/8/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Ban quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất (cũ), Giám đốc Sở Địa chính (cũ), Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- VPCP - Ban TCCB/CP
- Bộ XD - Tổng Cục ĐC
- TT/TU - TT/HĐND/TP
- TT/UBND.TP: CT, PCT/TT, PCT/XD-NĐ
- Ban TC/TU
- CA/TP (PC.13)
- Ban TCCQ/TP
- VPUB: NC, TH
- Lưu
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết thanh

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-2754-QD-UB-hop-nhat-So-Dia-Chinh-So-Nha-dat.1[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT