Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 bổ sung Quyết định 2396/QĐ-UBND tuyến vận tải khách Đồng Nai Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
1370/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
19/04/2018
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 bổ sung Quyết định 2396/QĐ-UBND tuyến vận tải khách Đồng Nai,1370/QD-UBND,QUYET DINH 1370 2018,TINH DONG NAI,GIAO THONG - VAN TAI

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 bổ sung Quyết định 2396/QĐ-UBND tuyến vận tải khách Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1370/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VÀO KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2396/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY HOẠCH TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH VÀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 8073/TTr-SGTVT ngày 25/12/2017, Văn bản giải trình số 1926/SGTVT-QLVTPT ngày 04/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung vào Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh về việc công bố quy hoạch tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và quy định vị trí lắp đặt các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải

a) Triển khai Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định.

b) Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải khách cố định nội tỉnh theo thẩm quyền đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu việc tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án kiến trúc mẫu phù hợp thống nhất cho các điểm dừng đón, trả khách đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí, yêu cầu về không gian, hình thức kiến trúc, hiệu quả kinh tế, an toàn giao thông, xanh hóa đô thị, nét đặc trưng địa phương.

d) Phối hợp với UBND cấp huyện, Cục Quản lý đường bộ IV và các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật, xác định, bổ sung, thay đổi, điều chỉnh vị trí các điểm đón, trả khách cố định nội tỉnh làm cơ sở để lắp đặt các biển dừng xe tuyến cố định, phục vụ tốt hoạt động kinh doanh vận tải và nhu cầu đi lại của hành khách.

đ) Chỉ đạo Khu Quản lý Đường bộ Đường thủy, các cơ quan quản lý đường nội tỉnh theo phân cấp, thực hiện đầu tư lắp đặt, quản lý, duy tu, bảo dưỡng các biển báo đón, trả khách tuyến cố định theo quy định.

e) Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải khách tuyến cố định dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định.

g) Chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh thực hiện phương án chạy xe và dừng đón, trả khách đúng các vị trí đã quy định.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan thực hiện quản lý quy hoạch tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố quy hoạch tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và quy định vị trí lắp đặt các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH BỔ SUNG
Tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Bến đi

Bến đến

Hành trình

Cự ly

(km)

Lưu lượng xe xuất bến/tháng

1

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa

Bến xe BH - Đ. Nguyễn Ái Quốc - Đ. Nguyễn Văn Trị - Đ. Nguyễn Trãi - Đ. CMT8 - Đ. 30/4 - Đ. Hà Huy Giáp - Đ. CMT8 - Đ. Nguyễn Trãi - Đ. Nguyễn Văn Trị - Đ.Nguyễn Ái Quốc - Bến xe BH.

4,4

360 chuyến

2

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa - Đ. Hồ Văn Đại - Đ. CMT8 - Đ. 30/4 - Đ. Phạm Văn Thuận - Đ. Dương Tử Giang - Đ. Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.

9,7

360 chuyến

3

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa - Đ. Nguyễn Du - Văn miếu Trấn Biên - Đ. Huỳnh Văn Nghệ - Đ. CMT8 - Đ. Phan Đình Phùng - Đ. Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.

8,7

360 chuyến

4

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa

Bến xe Biên Hòa - Đ. Nguyễn Ái Quốc - Đ. CMT8 - Đ. 30/4 - Đ. Phạm Văn Thuận - Đ. Trương Định - Đ. Đồng Khởi - Đ. Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.

10

360 chuyến

5

Bến xe Biên Hòa

Trạm xe Big C

Bến xe Biên Hòa - Đ. Nguyễn Ái Quốc - Đ. CMT8 - Đ. Nguyễn Thành Phương - Đ. Đặng Văn Trơn - Đ. Bùi Hữu Nghĩa - Trạm xe Big C

9,2

360 chuyến

6

Bến xe Định Quán

Bến xe Nam Cát Tiên

Bến xe Định Quán - QL 20 - Đ. Tà Lài - Núi Tượng - Đ. 600A - Bến xe Nam Cát Tiên

37

120 chuyến

7

Bến xe Tân Phú

Bến xe Phương Lâm

Bến xe Tân Phú - QL 20 - Bến xe Phương Lâm

17

120 chuyến

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-1370-QD-UBND-2018-bo-sung-Quyet-dinh-2396-QD-UBND-tuyen-van-tai-khach-Dong-Nai.1[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT