Quyết định 13/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định10/2009/QĐ-UBNDQuy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức ở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Sóc Trăng Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
13/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
17/04/2009
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định10/2009/QĐ-UBNDQuy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức ở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Sóc Trăng,13/2009/QD-UBND,QUYET DINH 13 2009,TINH SOC TRANG,DIEU CHINH,CHUC NANG NHIEM VU QUYEN HAN,SO GIAO THONG VAN TAI,CO CAU TO CHUC,TINH SOC TRANG,BO MAY HANH CHINH,GIAO THONG - VAN TAI

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định10/2009/QĐ-UBNDQuy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức ở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2009/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 7 ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-UBND , NGÀY 02/3/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm của HĐND, UBND, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND , ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Sóc Trăng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 7 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND , ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

“7. Ban Quản lý Bến xe, tàu Sóc Trăng”

Điều 2. Quyết định này có hiệu sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Trung tâm công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-13-2009-QD-UBND-dieu-chinh-Quyet-dinh10-2009-QD-UBNDQuy-chuc-nangA-nhiem-vuA-quyen-han-co-cau-to-chuc-o-Giao-thong-Van-tinh-tinh-Soc-Trang.1[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT