Quyết định 1105/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản pháp luật dự án hạn chế thu hút đầu tư Đồng Nai Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
1105/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
28/03/2018
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 1105/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản pháp luật dự án hạn chế thu hút đầu tư Đồng Nai,1105/QD-UBND,QUYET DINH 1105 2018,TINH DONG NAI,DAU TU

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 1105/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản pháp luật dự án hạn chế thu hút đầu tư Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGÀNH NGHỀ, DỰ ÁN HẠN CHẾ THU HÚT ĐẦU TƯ, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 21/02/2018, ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 108/BTP-VĐCXDPL ngày 10/01/2018 và của Sở Tư pháp tại Văn bản số 293/STP-XDKTVB ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

1. Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh;

2. Văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc xem xét cấp phép đối với một số loại hình đầu tư trên địa bàn tỉnh,

3. Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Điều 2. Các quy định về xem xét, giải quyết đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-1105-QD-UBND-2018-bai-bo-van-ban-phap-luat-du-an-han-che-thu-hut-dau-tu-Dong-Nai.1[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT